Unity: Trung bình một game được nghiên cứu phát triển từ 6-18 tháng

Unity: Trung bình một game được nghiên cứu phát triển từ 6-18 tháng

Unity đã phát hành Báo cáo chuyên sâu về phát triển trò chơi năm 2023 với nhiều điểm nhấn đáng chú ý.

4 phút đọc

Game4VGame Mobile

Unity: Trung bình một game được nghiên cứu phát triển từ 6-18 tháng

Game Mobile16/03/2023

TIN LIÊN QUAN

Unity đã phát hành Báo cáo chuyên sâu về phát triển trò chơi năm 2023 với nhiều điểm nhấn đáng chú ý.

Đối với ngành công nghiệp trò chơi, năm 2022 là một năm đặc biệt:  kinh tế vĩ mô suy thoái và chính sách bảo mật của Apple bị thắt chặt… Với chồng chất khó khăn của nhiều yếu tố, ngành công nghiệp trò chơi đã có nhiều biến chuyển.

Phát triển 1 game trung bình cần 6-18 tháng.

Phát triển 1 game trung bình cần 6-18 tháng.

Dữ liệu báo cáo của Unity cho thấy rằng các nhà phát triển trò chơi lớn đã có những phản ứng mau lẹ để đổi mới về mặt thu hút người dùng và vận hành nội dung trò chơi trên di động một cách có hiệu quả.

Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ phát triển trải rộng trên nhiều nền tảng và có các nhóm dịch vụ với quy mô khác nhau, báo cáo này của Unity đã tiết lộ một số lượng lớn hành vi phát triển trò chơi và dữ liệu vận hành trò chơi của nhiều nhóm khác nhau, đây là những dữ liệu quý giá mà các nhóm nghiên cứu khác khó có được. Bắt đầu từ những dữ liệu này, Unity đã đưa ra năm quan sát quan trọng về ngành công nghiệp trò chơi vào năm 2023 và đưa ra dự đoán năm điểm về xu hướng phát triển của ngành công nghiệp trò chơi.

Chu kỳ phát triển trò chơi ngày càng nhanh hơn. Vào năm 2022, thời gian xây dựng của hầu hết các dự án sẽ trong khoảng 6-18 tháng. Thời gian phát triển của hầu hết các dự án độc lập là trong vòng 12 tháng và thời gian phát triển của các studio lớn với hơn 150 người thường là hơn 12 tháng.

Game di động vẫn là thế mạnh.

Game di động vẫn là thế mạnh.

Hiện tại, bao gồm cả nhóm phát triển độc lập, hơn một nửa số dự án trò chơi sẽ khởi chạy nguyên mẫu trong vòng một tháng và chỉ một số ít dự án sẽ kéo dài thời gian phát triển nguyên mẫu đến 6 tháng trở lên. Trung bình, các nhóm phát triển sử dụng nội dung của cửa hàng Unity có thể tiết kiệm khoảng 20% ​​thời gian phát triển.

Ngành game tiếp tục dịch chuyển sang nền tảng di động. Hình trên so sánh những thay đổi về số lượng dự án trò chơi di động thuần túy trong môi trường phát triển Unity từ năm 2021 đến năm 2022. Có thể thấy trong hình, ngày càng có nhiều studio phát triển với nhiều quy mô khác nhau chuyển sang các dự án trò chơi di động thuần túy, trong đó số lượng dự án trò chơi di động thuần túy được sản xuất bởi các studio phát triển lớn với hơn 300 nhân viên đã tăng gần 50%. Việc người dẫn đầu ngành chuyển sang trò chơi di động đại diện cho xu hướng chung. Số lượng trò chơi được thiết kế bởi Unity tăng 15,7% so với năm 2021.

Nguồn: https://game4v.com/unity-trung-binh-mot-game-duoc-nghien-cuu-phat-trien-tu-6-18-thang-949029.g4v

VỀ ĐẦU TRANG