Hơn 93% nhân viên ngành game gặp vấn đề sức khoẻ

Hơn 93% nhân viên ngành game gặp vấn đề sức khoẻ

QUỐC TẾ_ Cơ quan Xúc tiến văn hoá Hàn Quốc (KOCCA) phát hành một báo cáo nghiên cứu môi trường làm việc của ngành game mới nhất.

4 phút đọc

Game4VGame Mobile

Hơn 93% nhân viên ngành game gặp vấn đề sức khoẻ

Game Mobile07/01/2022

QUỐC TẾ_ Cơ quan Xúc tiến văn hoá Hàn Quốc (KOCCA) phát hành một báo cáo nghiên cứu môi trường làm việc của ngành game mới nhất.

Tài liệu đã đưa ra những công bố và bằng chứng xác thực về môi trường làm việc và các vấn đề liên quan của những nhân viên làm việc ngành game tại xứ kim chi. Báo cáo cũng ghi nhận những thay đổi trong môi trường làm việc của ngành game Hàn Quốc trong những năm gần đây.

Bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh, cuộc khảo sát vẫn được thực hiện khi tiến hành khảo sát hơn 200 công ty game lớn nhỏ và hơn 1.000 nhân viên làm game ở các vị trí khác nhau.

93,6% nhân viên ngành game Hàn Quốc gặp vấn đề sức khoẻ.

93,6% nhân viên ngành game Hàn Quốc gặp vấn đề sức khoẻ.

Về quy mô doanh nghiệp, 47,4% công ty được khảo sát có dưới 5 nhân viên, 35,4% có 5 đến 49 nhân viên, 7,5% có 50 đến 99 nhân viên, 6,5% có 100 đến 299 nhân viên và 3,2% có 300 nhân viên trở lên.

Báo cáo cho thấy năm 2021, ngành công nghiệp game Hàn Quốc đã được cải thiện ở các chỉ số chính như an ninh việc làm và giờ làm việc. Nhưng với việc quy mô của công ty bị thu hẹp, mức độ cải thiện môi trường đã kém đi, thậm chí là hiện tượng “phân cực”.

Các chỉ số tổng thể đã được cải thiện, nhưng các vấn đề thực tế vẫn còn tồn tại trong đó có vấn đề sức khoẻ của nhân viên làm game. Tài liệu cho hay, hơn 93% nhân viên gặp các vấn đề về sức khoẻ khi làm việc ở các công ty game, chủ yếu do làm việc nhiều giờ, stress liên quan…

Cuộc khảo sát này cho thấy các chỉ số tổng thể về môi trường làm việc của ngành công nghiệp trò chơi đang được cải thiện, chẳng hạn như sự ổn định của công việc, giờ làm việc, tỷ lệ thâm nhập của hệ thống làm việc 52 giờ, tỷ lệ nợ lương và các chỉ số chính khác liên quan đến môi trường lao động có được cải thiện.

Hàn Quốc tích cực nâng cao chất lượng môi trường làm game.

Hàn Quốc tích cực nâng cao chất lượng môi trường làm game.

Đơn vị làm báo cáo của Hàn Quốc giải thích: “Điều này là nhờ sự quan tâm ngày càng tăng của xã hội đối với môi trường làm việc của ngành công nghiệp trò chơi, sự ra đời của hệ thống tuần làm việc 52 giờ và các báo cáo liên quan điều tra môi trường làm việc của ngành công nghiệp trò chơi. Mọi tầng lớp trong xã hội đều đang chú ý đến sức khoẻ nhân viên trong ngành công nghiệp game”.

Từ số liệu thống kê thực tế, số giờ làm việc trung bình hàng tuần của nhân viên trò chơi vào năm 2021 giảm từ 46,5 giờ mỗi tuần xuống 41,3 giờ vào năm 2019, tức là giảm khoảng 5 giờ. Ngoài ra, tỷ lệ số người làm việc hơn 52 giờ mỗi tuần cũng giảm đáng kể từ 15,4% vào năm 2019 xuống 0,9% vào năm 2020 và 0,5% vào năm 2021.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề thực tế chưa thể phản ánh hết trong báo cáo. Ví dụ, vấn đề sức khỏe của những người hành nghề trò chơi vẫn còn nghiêm trọng.

Theo khảo sát, 93,6% người dân cho rằng họ có vấn đề về sức khỏe và 88,8% người lao động cho rằng vấn đề sức khỏe của họ liên quan trực tiếp đến công việc. Điều này cho thấy vẫn cần nỗ lực để nâng cao thể trạng cho nhân viên.

Hệ thống công ty làm game xứ kim chi đang cải thiện từng bước chất lượng làm việc và môi trường công sở cho nhân viên của mình tốt hơn.

Nguồn: https://game4v.com/hon-93-nhan-vien-gap-van-de-suc-khoe-trong-nganh-game-832221.g4v

VỀ ĐẦU TRANG