[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm

Một khi đã làm xong nhiệm vụ chính, Genshin Impact vẫn còn rất nhiều điều để người chơi khám phá đấy. [Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm

4 phút đọc

Trong Genshin Impact - một tựa game đi sâu vào khám phá thế giới mở, sẽ có rất nhiều lúc các game thủ rơi vào trường hợp bối rối, bản thân chẳng biết phải làm gì sau khi đã hoàn thành gần như toàn bộ các nhiệm vụ chính tuyến trong khi các rương trên bản đồ đã khám phá gần hết. Đó cũng là lúc mà các nhiệm vụ ẩn bắt đầu trở nên cực kỳ hữu dụng, khi chẳng những xua đi cảm giác nhàm chán mà còn tạo thêm động lực khám phá cho người chơi. Dưới đây là danh sách một số nhiệm vụ ẩn trong game mà có thể nhiều người chưa biết tới.

1 Khu vực Mondstadt

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 1.

Điểm nhận nhiệm vụ ẩn

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 2.

Nói chuyện với Dr Livington để ra vấn đề nhé

2 Khu vực Liyue

Nhiệm vụ 1

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 3.

Điểm nhận nhiệm vụ ẩn

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 4.

Bối cảnh của nhiệm vụ

Nhiệm vụ 2

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 5.

Điểm nhận nhiệm vụ ẩn

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 6.

Bối cảnh của nhiệm vụ

Nhiệm vụ 3

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 7.

Điểm nhận nhiệm vụ ẩn

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 8.

Nói chuyện với Landa

Nhiệm vụ 4

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 9.

Điểm nhận nhiệm vụ ẩn

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 10.

Có hai quest ẩn ở cạnh nhau, hãy để ý nhé

Nhiệm vụ 5

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 11.

Điểm nhận nhiệm vụ ẩn

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 12.

Bối cảnh nhận nhiệm vụ

Nhiệm vụ 6

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 13.

Điểm nhận nhiệm vụ ẩn

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 14.

Nhận nhiệm vụ ở ngôi đền

Nhiệm vụ 7

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 15.

Điểm nhận nhiệm vụ ẩn

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 16.

Ở một kho sách cũ

Nhiệm vụ 8

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 17.

Điểm nhận nhiệm vụ ẩn

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 18.

Nhiệm vụ 9

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 19.

Điểm nhận nhiệm vụ ẩn

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 20.

Nhiệm vụ 10

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 21.
[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 22.

Nhiệm vụ 11

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 23.
[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 24.

Nhiệm vụ 12

[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 25.
[Genshin Impact] Hướng dẫn tọa độ một số nhiệm vụ ẩn hiếm có khó tìm - Ảnh 26.

Nguồn: https://gamek.vn/genshin-impact-huong-dan-toa-do-mot-so-nhiem-vu-an-hiem-co-kho-tim-20201009142038506.chn

VỀ ĐẦU TRANG