Doanh thu Unity quý 4 năm 2020 tăng đáng kể so với năm trước

Doanh thu Unity quý 4 năm 2020 tăng đáng kể so với năm trước

QUỐC TẾ_ Unity đưa ra kỳ vọng tài chính quý đầu tiên và cả năm 2021 với mức tăng trưởng cao. 71% trò chơi di động được phát triển với Unity.

3 phút đọc

QUỐC TẾ_ Unity đưa ra kỳ vọng tài chính cho quý đầu tiên và cả năm 2021 với mức tăng trưởng cao hơn 2020. Theo dữ liệu công bố, 71% trò chơi di động được xếp hạng trong quý 4 được phát triển với Unity.

Unity mới đây công bố báo cáo tài chính cho quý 4 năm 2020. Thời gian tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2020. Báo cáo cũng đánh dấu sự kết thúc năm tài chính đầu tiên của Unity với tư cách là một công ty đại chúng (IPO).

Doanh thu Unity quý 4 năm 2020 tăng đáng kể

Doanh thu Unity quý 4 năm 2020 tăng đáng kể

Doanh thu trong quý 4 Unity đạt 220,3 triệu đô la, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhận định về điều này, Giám đốc tài chính của Unity Kim Jabal cho biết: “Thành quả là sự phản ánh đầy đủ hoạt động của công ty cũng như cho thấy sự đổi mới mạnh mẽ năm qua“.

Năm 2021 là mốc đánh dấu doanh thu từ 950 triệu USD đến 970 triệu USD, tỷ suất lợi nhuận hoạt động từ 9% đến 11%.

Tóm tắt báo cáo tài chính quý 4 năm 2020:

Cụ thể, báo cáo tài chính quý 4 Unity cho hay, doanh thu từ việc tạo ra các giải pháp là 66,9 triệu đô la Mỹ, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ các giải pháp vận hành là 134,3 triệu đô la Mỹ, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu đối tác chiến lược và khoản khác là 19,1 triệu đô la Mỹ, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lỗ hoạt động là 80,8 triệu USD, chiếm 37% doanh thu, trong khi lỗ hoạt động trong quý 4 năm 2019 là 48,6 triệu USD, chiếm 31% doanh thu.

Tóm tắt báo cáo tài chính cả năm 2020:

Doanh thu đạt 772,4 triệu đô la Mỹ, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ việc tạo ra các giải pháp là 223,1 triệu đô la Mỹ, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ các giải pháp hoạt động là 471,2 triệu đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ các đối tác chiến lược và các doanh nghiệp là 70 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức lỗ là 274,8 triệu USD, chiếm 36% doanh thu, trong khi lỗ hoạt động năm 2019 là 150,7 triệu USD, chiếm 28% doanh thu.

Doanh thu Unity quý 4 năm 2020 tăng đáng kể

Doanh thu Unity quý 4 năm 2020 tăng đáng kể

Ngoài ra, Unity cũng đưa ra kỳ vọng tài chính cho quý đầu tiên và cả năm 2021 với mức tăng trưởng cao hơn 2020. Theo dữ liệu công bố, 71% trò chơi di động được xếp hạng trong quý 4 được phát triển với Unity. Số người chơi hoạt động hàng tháng của Unity trong quý 4 là 2,7 tỷ, tăng 63%.

Ngoài ra, hãng này cho biết  trong 12 tháng qua, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, 793 khách hàng mang đến trung bình hơn 100.000 USD doanh thu. Tính đến 31/12/2019, con số này là 600 khách hàng.

Thành công của năm 2020 được cho là minh chứng cho những phát triển không ngừng nghỉ của công ty sản xuất công nghệ đồ hoạ game và không game, dự báo thắng lợi hơn nữa trong năm nay.

Nguồn: http://game4v.com/doanh-thu-unity-quy-4-nam-2020-tang-dang-ke-so-voi-nam-truoc-742540.g4v

VỀ ĐẦU TRANG